Jak wygląda terapia?

Jak działa terapia, na czym polega, jak długo trwa?

Jak przebiega terapia?

Pierwsze sesje poświęcone są dobremu zrozumieniu życzeń pacjenta i analizie problemu.

Wspólnie ustalamy wzajemne cele i zobowiązania. To tzw. kontrakt terapeutyczny.

Ustalamy częstotliwość spotkań (które możemy w każdej chwili ponownie ocenić, w zależności od poczynionych postępów, motywacji, życzeń) oraz warunki: sesja indywidualna lub grupowa.

Wyznaczamy też kryteria postępu i cele: obiektywne i realistyczne.

Obiektywne, gdyż samo stwierdzenie „czuję się lepiej” niewiele nam mówi. Opieranie się na wymiernych zachowaniach, jak np. „potrafię pojechać windą” dla osoby, która ze strachu wchodziła na wysokie pietra tylko po schodach, daje nam dość obiektywne kryterium poprawy stanu pacjenta.

Realistyczne, ponieważ w niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie całkowicie zmodyfikować zachowań lub przekonań, jednak możemy je złagodzić i sprawić, by były bardziej funkcjonalne na co dzień, jak to na przykład dzieje się u osób z zaburzeniami lękowymi.

W całym procesie terapeutycznym pacjent jest współautorem swojej terapii.

To znaczy, że staje się ekspertem od swojego zaburzenia, poznaje jego działanie, mechanizmy i aktywnie uczestniczy w kolejnych sesjach.

Nie, nie zobaczysz tutaj psychologa kładącego swojego pacjenta na kozetce i zasypiającego podczas jego monologu, między jednym a drugim kiwnięciem głową.

Relacja terapeutyczna jest oparta na współpracy, na aktywnym słuchaniu, ćwiczeniach, odgrywaniu ról, treningu.

Jak długo to trwa?

Wszystko zależy od problemu, twoich oczekiwań, powiązanych chorób współistniejących, od kiedy zaburzenie zostało zaobserwowane. To bardzo indywidualne. Czasem wystarczy kilka wizyt, kilka miesięcy, czasem trwa to dłużej niż rok.

Sesje odbywają się na ogół z częstotliwością raz w tygodniu lub co dwa tygodnie, zwłaszcza na początku terapii, później mogą być inaczej rozłożone w czasie.


Niektóre narzędzia CBT

Analiza funkcjonalna (metoda badania zachowania), wywiad motywacyjny, restrukturyzacja poznawcza, praca nad wzorcami, techniki rozwiązywania problemów, techniki ekspozycji w wyobraźni, w sytuacji, implozja, immersja, psychoedukacja, techniki relaksacyjne.

Psychoterapeuta starannie przygotowuje swoje sesje. Pacjent angażuje się w terapie, wykonując polecone ćwiczenia, stosując samoobserwację.