O mnie

Jestem psychologiem ze specjalizacją Psychologia Pracy i Organizacji oraz tytułem Magistra z Ekonomii i Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Najpierw pracowałam dla firm i gabinetów, aby wspierać pracowników w zmianach organizacyjnych i zawodowych. Zajmowałam się zarządzaniem karierą, zagrożeniami psychospołecznymi, próbując pogodzić potrzeby organizacji z potrzebami jednostki w podejściu systemowym.

Zajmowałam się problemem zwolnień, utraty pracy lub zmian zawodowych i często musiałam radzić sobie z drażliwymi lub ryzykownymi sytuacjami (ogłoszenia o zwolnieniu, redukcje personelu, restrukturyzacje).

Te doświadczenia, jak również moje macierzyństwo, kazały mi zadać sobie pytanie o sens pracy, życia, wartości zawodowych i osobistych. Aby skuteczniej reagować na niektóre problemy, takie jak radzenie sobie ze stresem, wypalenie zawodowe i praca nad asertywnością, zostałam psychoterapeutką, przez 3 lata szkoląc się w prowadzeniu terapii emocjonalnych, behawioralnych i poznawczych.

Podczas praktyk interweniowałam w zakresie problematyki wczesnego dzieciństwa, w placówkach matki i dziecka, które zajmują się profilaktyką i ochroną dzieci (EPDSAE) oraz w ośrodku terapii uzależnień i resocjalizacji, w Centrum Opieki, Wsparcia i Zapobiegania Uzależnieniom (CSAPA). Często spotykałam się z pacjentami, którzy przeżyli dramaty i cierpieli z powodu stresu pourazowego.

Moje podejście terapeutyczne wpisuje się w drugą i trzecią falę terapii CBT.

Posiadam też zainteresowania artystyczne. Interesuję się fotografią, malarstwem i rysunkiem. Po maturze w Polsce studiowałam przez trzy lata na Akademii Sztuk Pięknych w Besançon i Bourges. Terapia wymaga często dużej kreatywności, którą zamierzam wykorzystać.

Mówię biegle po polsku i francusku. Mogę więc towarzyszyć pacjentom porozumiewających się w tych dwóch językach. Jestem również wyczulona na temat wczesnego dzieciństwa, akulturacji i problematyki związanej z dwujęzycznością.


Dyplomy:

Tytuł psychoterapeuty Studia podyplomowe trzyletnie: Terapie emocjonalne, behawioralne i poznawcze, Uniwersytet Lille 3, 2017-2020

Tytuł psychologa Magister Psychologii (opcja psychologia pracy i organizacji), Uniwersytet Lille 3, 2012

Magister Ekonomii pracy i zarządzania zasobami ludzkimi, 2011, Uniwersytet Lille 1


Psycholog czyli kto?

Jak wybrać psychoterapeutę?