Strona główna polski psycholog  blisko Lille

Polski psycholog w Lille, zarejestrowany pod numerem ADELI 59 93 2805 01 z ponad 10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu karierą oraz psychoterapeutka specjalizująca się w terapiach behawioralnych i poznawczych, oferuję wsparcie terapeutyczne w życiu zawodowym i osobistym. 

Zajmuję się samooceną i asertywnością, wypaleniem zawodowym, większością zaburzeń lękowych, problemami relacyjnymi i rodzinnymi u dzieci, młodzieży i dorosłych oraz poradnictwem rodzicielskim.


Wspieram również osoby mające trudności zawodowe, problemy ze zmianami  w procesie rekonwersji zawodowej, zmianami zatrudnienia, ze wszystkimi kwestiami, które mogą się pojawić po zwolnieniu, urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim, powrocie z zagranicy, remisji choroby nowotworowej, po zakończeniu kariery zawodowej.

Psychoterapia praktykowana w moim gabinecie należy do nurtu terapii emocjonalnych, behawioralnych i poznawczych. Jest częścią praktyki opartej na dowodach, EVIDENCE BASED PRATICE, której ocena naukowa wykazała, że ​​stosowane strategie działają na pacjentów, pomagając zmniejszyć objawy zaburzeń.:

Kiedy iść na terapię? 

Czym są TECC /CBT 

Jak wygląda terapia? 


Obszary interwencji:

Niepełna lista:

Większość zaburzeń lękowych (depresja, fobie, specyficzne fobie, fobia społeczna, stany ostrego i pourazowego stresu, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, lęk napadowy i agorafobia, zaburzenia lękowe uogólnione, ), depresja prenatalna i poporodowa, trudności rodzicielskie, trudności związane z przeżywaniem macierzyństwa (z poczęciem, ciążą, porodem, połogiem), trudności w związkach, zaburzenia snu, zaburzenia seksualne, zaburzenia odżywiania, niektóre nałogi, w tym palenie tytoniu, lęk separacyjny, moczenie nocne, nerwica szkolna.

Poczucie własnej wartości, asertywności, wypalenie zawodowe, trudności w relacjach zawodowych.

W przypadku fobii możliwość ekspozycji poprzez wirtualną rzeczywistość (terapia VR)


Możliwość wdrożenia terapii Walk and TalkWięcej tutaj